कम्पनी समाचार

PVC फ्लोर उत्पादन कार्यशाला १०, जनवरी, २०२० मा बन्द हुनेछ

2020-01-08

हाम्रो सबै ग्राहकहरु लाई:


हाम्रो पीवीसी फर्निoring उत्पादन कार्यशाला १० था, जनवरी, २०२० मा बन्द हुनेछ। तर खेल फ्लोरिंगको हाम्रो बिक्री सेवा समय अझै पनि सबैका लागि खुल्नेछ। यदि तपाईंलाई खेलकुद सतहको बारेमा कुनै अनुरोध छ भने घर भित्री वा बाहिरी बाहेक सबै कुरा थाहा हुन्छ।
हाम्रो बिक्री कार्यालय २१, जनवरी, २०२० मा बन्द हुनेछ। र हामी १ फेब्रुअरी, २०२० मा खोल्नेछौं। यस अवधिमा हामी तपाईलाई कुनै पनि पीवीसी फर्श पठाउन सक्षम छैनौं, कृपया बुझ्नुहोस्।


तपाईं आफ्नो दैनिक आनन्द चाहन्छन्!


सिनोकोर्ट्स